Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

26 Aralık 2020

Social and Cultural Impact of Western Imperialism in Africa

In mid-17and late 18 centuries  the Western countries such as ( UNITED KINGDOM ,FRANCE , SPAIN  AND ITALY ) were eager to know more about the African  continent , and later  start Militaryinvasion and aggression against  the local African people  ,While African local tribes form uprising and resistance against the foreign invaders who come to conquer their native land  ,We can mention one those African heroes ZeyidMohamed Abdullah Hassan (1856-1920 ) a Somali religious and nationalist  leader. Who founded the Dervish Resistance Movement in Somalia that fought the 20-year Somaliland Campaign against the western imperialist countries

 

Divide and Rule policy is one of the oldest strategy used by the British colonialist to Africa, Somehow I ask myself how they  able conquer and invaded the entire continent with such a few army when you compare the population  in  Africa  which is the second largest continent after Asia , so there  master plan of their secret  was Dived and Conquer , The concept of this strategy  is  to gain power by breaking down  the power of the local African tribes  into tiny piece so they were creating a problems and war propaganda against the locals each other, 

soindividually will have  less power and that will make easy to implement  this  concept and that makes them lead and conquer the continent easily,

Additionally, the western invaders had a huge negative impact on both cultural and social values of the continent .firstwhat is culture ?A Culture has been defined as a shared way of life in a given society (Stenhouse, 1967:53;

Mbiti, 1981: 7; Oruka, 2003: 58). It is made up of ideas and practices that are generally accepted within a given society. It is a dynamic institution within and through which

Individuals of certain group of people make contact with each other. This is made possible by a system of education.

Westrenimperialistrule had strategy that the makes their culture language , and moral values as model to the local Africans while the local  cultural traditions and the languages viewed as a inferior.  As a result of this policy  it  contaminated  culture , languages and the moral values  of many local Africans  language and religion as LORD MACAULAY Adressed to the British parliament (2nd Feb 1835 ) “ I Have travelled across the length  and breadth of Africa I have never see someone who is beggar , Who is thief  such wealthy that I have seen in this continent , such high ancient educational system , her culture for it Africans think that all that foreign and English is good and greater than their own , they will lose their selfesteem , their native culture and they will become what moral values, people such a caliber , That I do not  think we would ever conquer this country , unless we break the very backbone of this nation , Which is  her spiritual and cultural heritage and therefore I proposethat we replace her old and we want them , a truly dominated nation “

What is impact of western invaders on Africa ?

Africa was destroyed by imperialist European in terms of 

cultural , language and moral values .

Africa has suffered the worst genocide and invasion at the hands of the of slavery and colonialism. What is called “European invader uprising ” was the worst darkness for African history because the continent suffered a lot and loss many people. So-called “civilized western countries” came up with the Trans-Atlantic Slave Trade. There was massive loss of African population and skills. Some historians have estimated that the Gold Coast (today’s Ghana) alone, lost 5OOO to 6OOO of its people to slavery every year for four hundred.

 

Batı Emperyalizminin Afrika’daki Sosyokültürel Etkisi

On yedinci yüzyılın ortalarında ve on sekizinci yüzyılın sonlarında (Birleşik Krallık, Fransa, İspanya ve İtalya) gibi Batılı ülkeler, Afrika Kıtası hakkında daha fazla bilgi edinmeye hevesliydi ve sonraları Afrika halklarına karşı askeri işgal ve saldırganlıklar başlattılar. Afrika yerel kabilelerinde ayaklanan ve anavatanlarını fethetmeye gelen yabancı işgalcilere karşı direnişe geçen Somalili dini ve milliyetçi bir lider olan Afrikalı kahramanlardan Zeyid Mohamed Abdullah Hassan’dan (1856-1920) bahsedebiliriz. Kendisi Somali’de Batılı emperyalist ülkelere karşı 20 yıl süren Somaliland Harekâtı’yla savaşan Derviş Direniş Hareketi’ni kurdu.

Böl ve Fethet Politikası, İngiliz sömürgecilerinin Afrika’da kullandığı en eski stratejilerden biridir. Birkaç orduyla tüm kıtayı nasıl fethedip işgal ettiklerini kendime soruyorum, Asya’dan sonra en büyük ikinci kıta olan Afrika’daki nüfusu karşılaştırdığımızda sırlarının ana planının neden böl ve fethet olduğu belli oluyor. Bu stratejinin konsepti, yerel Afrika kabilelerinin gücünü küçük parçalara ayırarak onlara karşı güç kazanmaktır. Böylece yerel halka sorunlar yaratırlar ve savaş propagandası yaparlar, bu şekilde tek kalarak daha az güce sahip olurlar ve bu da planın uygulanmasını kolaylaştırır. Bu taktik onların kıtayı kolayca yönetip fethetmelerini sağladı. Ek olarak, batılı işgalciler kıtanın hem kültürel hem de sosyal değerleri üzerinde çok büyük bir olumsuz etkiye yol açtılar. İlk olarak kültür nedir? Kültür, belirli bir toplumda paylaşılan bir yaşam biçimi olarak tanımlanmıştır. (Stenhouse, 1967: 53; Mbiti, 1981: 7; Oruka, 2003: 58). Belirli bir toplumda genel olarak kabul edilen fikir ve uygulamalardan oluşur. İçinde ve belirli grupların birbirleriyle iletişim kurduğu dinamik bir kurumdur. Bu, bir eğitim sistemi ile mümkün olmuştur. Batı emperyalist yönetimi kendi kültür dilini ve ahlaki değerlerini yerel Afrikalılara model haline getiren stratejiye sahipken, yerel kültürel gelenekleri ve dilleri aşağı olarak görüyordu. 

Bu politikanın bir sonucu olarak birçok Afrika bölgesinin kültürü, dilleri ve ahlaki değerleri kirletildi, tıpkı Lord Macaulay’ın İngiliz parlamentosuna hitabında açıkladığı gibi (2 Şubat 1835) “Afrika’yı enine boyuna gezdim; dilenci veya hırsız birini hiç görmedim. Bu kıtada gördüğüm refah ve yüksek kadim eğitim sistemiydi. Kültürü için Afrikalılar tüm o yabancı ve İngilizlerin kendilerinden daha iyi ve daha büyük olduğunu düşünüyorlarsa, kaybedecekleri öz saygıları, yerli kültürleri ve ahlaki değerleri olacaklar. Bu milletin bel kemiğini kırmadıkça bu ülkeyi fethedeceğimizi hiç düşünmüyorum, Onun manevi ve kültürel mirası ve bu nedenle ben onun eski yerine geçmemizi ve onlara gerçekten hakim bir ulus olmasını istiyoruz.”

Batılı işgalcilerin Afrika üzerindeki etkisi nedir?

Afrika, emperyalist avrupalı tarafından kültürel, dil ve ahlaki değerler bakımından harap edildi.

Afrika, köleliğin ve sömürgeciliğin eliyle en berbat soykırıma ve işgale maruz kaldı. “Avrupalı işgalci ayaklanması” denen şey, Afrika tarihinin en kötü karanlığıydı çünkü kıta çok acı çekti ve birçok insan hayatını kaybetti. Sözde medeni Batı ülkeleri “Trans-Atlantik Köle Ticareti” ile ortaya çıktı. Afrika nüfus ve beceri olarak büyük bir kayıp yaşadı. Bazı tarihçiler, Gold Coast’un (bugünkü Gana) tek başına dört yüz yıl boyunca her yıl nüfusunun 5000-6000 kadarını köleliğe kaptırdığını tahmin ediyor.

Ahmad Farah

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Araç çubuğuna atla